ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -韘-, *韘*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shè, ㄕㄜˋ, ] archer's thumb ring, #389,115 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, Dom Elísio, the "Children's Smile" strategy... is somewhat outdated.[CN] 因此,DOM的厄尔尼诺IO, 在"儿童微笑"的战略... 是有些过时。 What Is It Worth? (2005)
But don't worry, Dom Elísio.[CN] 不过不用担心,大教堂萨尔瓦多IO。 What Is It Worth? (2005)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

 


  

 
  • (shè, ㄕㄜˋ) archer's thumb ring [CE-DICT-Simplified]
  • (shè, ㄕㄜˋ) archer's thumb ring [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top