ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

非常口

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -非常口-, *非常口*
Japanese-English: EDICT Dictionary
非常口[ひじょうぐち, hijouguchi] (n) emergency exit; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The building has no fire exit.その建物には非常口がない。
Make certain where the emergency exit is before you go to bed at a hotel.ホテルでは寝る前に非常口はどこにあるか確かめなさい。
Emergency exits must be kept free of blockages for public safety.公共の安全のために、非常口に障害物を置かないこと。
They jostled one another to get out of an emergency exit.彼らは非常口から出ようともみ合った。
Where's the emergency exit?非常口はどこにありますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make your way to the nearest emergency exit.[JA] 最寄りの非常口 Trance (2013)
Cover the windows, doors, fire escape, every goddamn point of exit.[JA] 窓も入り口、非常口、 全てふさげ Phone Booth (2002)
Let me just tell you there are three.[JA] 非常口は3つだ Rôti (2013)
Let's find the emergency exit.[JA] 非常口を探すんだ Demons (1985)
[Alarm Continues] [Woman On P.A. System] To your nearest exit...and leave the building.[JA] 非常口の方に行って 指示が出るまでお待ち下さい Lost in Translation (2003)
Although if you're just gonna sit there and obsess over where the fire exits are, then...[JA] それとも どっかに座り込んで 非常口を 確認して それから・・・ Midnight in Paris (2011)
Their cat got out. Could you leave the fire-escape window open?[JA] 猫が逃げた 非常口を 開けといてくれ Inside Llewyn Davis (2013)
If you're listening, Rambo, here's your situation: you're surrounded, every escape route is blocked, all the highways, street and fire breaks.[JA] 状況を説明しよう ランボー 君は完全に包囲されている ハイウェイ 幹線道路 非常口 脱出可能な通路は全て封鎖した First Blood (1982)
- I was thirsty.[CN] - 我非常口渴. Blackboards (2000)
I'm going to see my name up in lights is if I change it to Emergency Exit.[JA] 僕の名前の看板を 光らせるには 僕が非常口に 変わるしかないって One Day (2011)
- I'm not messing with you.[JA] 非常口が3ヵ所なのは 憶えてる Code Name: The Cleaner (2007)
Can I use your fire escape?[JA] ああ 非常口をいいか? Inside Llewyn Davis (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
非常口[ひじょうぐち, hijouguchi] Notausgang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top