ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

非定型精神病

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -非定型精神病-, *非定型精神病*
Japanese-English: EDICT Dictionary
非定型精神病[ひていけいせいしんびょう, hiteikeiseishinbyou] (n) atypical psychosis [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

定型 精神病

 


  

 
  • (ひ) (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) [EDICT]
  • (fēi, ㄈㄟ) non-; not-; un-; abbr. for Africa 非洲; wrong; evil-doing; insist on; simply must [CE-DICT-Simplified]
  • (fēi, ㄈㄟ) non-; not-; un-; abbr. for Africa 非洲; wrong; evil-doing; insist on; simply must [CE-DICT-Traditional]
精神病
  • (せいしんびょう) (n) mental illness; psychosis [EDICT]
  • (jīng shén bìng, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄧㄥˋ) mental disorder; psychosis [CE-DICT-Simplified]
  • (jīng shén bìng, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄧㄥˋ) mental disorder; psychosis [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top