ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

際会

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -際会-, *際会*
Japanese-English: EDICT Dictionary
際会[さいかい, saikai] (n,vs) meeting; facing; confronting; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The international conference was to be held in February this year.その国際会議は今年の2月に開催されるはずだった。
All in all, the international conference was a success.全体としてみればその国際会議は成功だった。
Many international conferences have been held in Geneva.多くの国際会議がジュネーブで開かれてきた。
She is working as a volunteer interpreter at the international conference.彼女はその国際会議でボランティアの通訳として働いている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll be presenting it at the international conference in Paris next month.[JA] 来月 パリの国際会議で 発表する事になった。 Episode #1.6 (2012)
I might have blown my chance of her liking me before we even met.[JA] 実際会う前にもう嫌がってるかも A Love of a Lifetime (2007)
International Conference?[JA] 国際会議? Episode #1.6 (2012)
You are Farhad Nafisi, a member of the Iranian delegation to the Ninth International Conference on Applied Aerospace Science and Technology.[JA] 君はファハド・ナフィジ、 ナインス国際会議 応用宇宙工学の イラン代表メンバーだ The Covenant (2017)
I mean, we've never actually met.[JA] 実際会ったことないし Stay with Me (2008)
The international conference is right around the corner.[JA] 国際会議も目の前なんです。 Episode #1.6 (2012)
At an important time like this, right before the international conference, what kind of nonsense are you bringing up![JA] 国際会議を控えた この大事な時に→ 全く なんて事 言い出すんだ! Episode #1.6 (2012)
Let's have him work like mad in preparation for the international conference.[JA] 国際会議に向かって 死に物狂いで 頑張ってもらいましょう。 Episode #1.6 (2012)
That was the international conference selection committee .[JA] 国際会議の選考委員会からだ。 Episode #1.6 (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top