ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

随时

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -随时-, *随时*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随时[suí shí, ㄙㄨㄟˊ ㄕˊ, / ] at any time, #2,784 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you can cooperate with the police and let's know your location[CN] 我希望你能跟警方合作 随时让我们知道你的行踪 A Better Tomorrow (1986)
-Anytime, sir.[CN] -随时为您效劳 长官 Police Academy 3: Back in Training (1986)
I don't know about tomorrow though. The weather might turn or something.[CN] 但我不知道明天 天气随时在变 Shadows in Paradise (1986)
Shing tries to tramp you[CN] 大哥成随时准备陷害你 A Better Tomorrow (1986)
- If you need any help, just call me.[CN] 有什么需要帮忙的话 随时打电话给我 好呀 Above the Law (1986)
You can engage any time, Maverick.[CN] 马华力,你随时都可以加入 Top Gun (1986)
No, not at all. This way I'll have seen the field in all types of weather.[CN] 我随时都可以游览乡村 Four Adventures of Reinette and Mirabelle (1987)
Everyone get ready for order[CN] 全部取消休假 随时探取行动 A Better Tomorrow (1986)
Charlie, jump in here any time.[CN] 狐狸,你可以随时插嘴 Top Gun (1986)
I'll be here if you need me, okay?[CN] 你需要我的话随时找我 Top Gun (1986)
They're not flexible, nor am I.[CN] 守则不可随时更改,我也是 Top Gun (1986)
But you can be my wingman anytime.[CN] 不过你随时可以做我的战友 Top Gun (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top