ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

长裤

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -长裤-, *长裤*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长裤[cháng kù, ㄔㄤˊ ㄎㄨˋ, / ] trousers, #16,048 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know it's terribly inconsiderate, but if I'm to subdue a revolution, I'd rather wear trousers.[CN] 是的这人我太欠考虑了 但是要平息这场革命 我总得穿条长裤 Water (1985)
We're turning out three numbers down there. Pantsuits.[CN] 我们下面在生产三批长裤套装 Save the Tiger (1973)
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.[CN] 我正在跟随你市民的后备军人 见到如果你能有关来福枪记得 而且以拇指拨弄下来缝合线 你的松长裤, 进入你的粉红平民想法之内 与我的大黑色的长靴在一起, How I Won the War (1967)
One pair of trousers, blue pinstriped.[CN] 一件蓝色条纹长裤 A Clockwork Orange (1971)
You said I couldn't go around wearing pants any longer, so you had dresses made without asking me what I thought.[CN] 你说我不能再穿着长裤走来走去 于是你找人去做裙子 从不问我怎么想 Autumn Sonata (1978)
And he sleeps in his trousers. Bastard.[CN] 而且他睡觉还穿长裤 Michael Collins (1996)
Is it true, Mick, all the women in America wear trousers?[CN] 美国女人穿的是长裤 Michael Collins (1996)
- Long trousers, of course.[CN] - 当然是长裤 Lehrmädchen-Report (1972)
Unless you want her to spend eternity in a lemon-yellow pantsuit go with the burgundy.[CN] 除非你们想让她永远穿着柠檬黄长裤 配上紫红色衣服 The One Where Nana Dies Twice (1994)
- Yes, sir. - Blue trousers, white T-shirt and black socks.[CN] -蓝色长裤,白色T恤,黑色袜子 The Stendhal Syndrome (1996)
She wore the trousers, he gave the blows.[CN] 她穿着长裤,他给了她突然一击。 Thesis (1996)
She wears slacks, even though she's old.[CN] 一把年纪了,还穿着宽松长裤 Quand j'avais 5 ans je m'ai tué (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top