ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金姆

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金姆-, *金姆*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kim?[CN] 金姆? If I Stay (2014)
Kim, wait![CN] 金姆 等等! If I Stay (2014)
James Moriarty isn't a man at all.[CN] 金姆斯・莫里亚蒂根本不是个人 The Reichenbach Fall (2012)
His ex-wife.[CN] -他的前妻 金姆. The Forger (2014)
I'm Kim.[CN] 我是金姆 If I Stay (2014)
James Moriarty, earlier today accused of... attempting to steal the Crown Jewels.[CN] 金姆斯・莫里亚蒂今天早些时候被指控... 企图盗窃王冠权杖 The Reichenbach Fall (2012)
There are two types of people in this world, Kim.[CN] 这世界上有两种人 金姆 If I Stay (2014)
Do not take his picture, Kim.[CN] 别给他照相 金姆 If I Stay (2014)
No, he isn't "into it," Kim.[CN] 不 他才不"感兴趣"呢 金姆 If I Stay (2014)
James Moriarty is for hire.[CN] 金姆斯・莫里亚蒂受人雇佣 The Reichenbach Fall (2012)
The trial of James Moriarty...[CN] 对金姆斯・莫里亚蒂的审判... The Reichenbach Fall (2012)
Ladies and gentlemen of the jury, James Moriarty stands accused... of several counts of attempted burglary.[CN] 陪审团的各位 金姆斯・莫里亚蒂被控告 和多起盗窃未遂案有关 The Reichenbach Fall (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top