ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

里面还有只拖鞋 好像某人曾经躲在里面过

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -里面还有只拖鞋 好像某人曾经躲在里面过-, *里面还有只拖鞋 好像某人曾经躲在里面过*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was also an evening slipper that had been stepped on... as if somebody had waited there, hiding.[CN] 里面还有只拖鞋 好像某人曾经躲在里面过 I Wake Up Screaming (1941)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

里面 (lǐ miàn)还有 (hái yǒu) (zhǐ)拖鞋 (tuō xié) 好像 (hǎo xiàng)某人 (mǒu rén)曾经 (céng jīng) (duǒ) (zài)里面 (lǐ miàn) (guò)

 


  

 
里面
 • (lǐ miàn, ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ) inside; interior [CE-DICT-Simplified]
还有
 • (hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ) furthermore; in addition; still; also [CE-DICT-Simplified]
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (zhǐ, ㄓˇ) only; merely; just; but [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ, ㄓˇ) but; only [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī, ) classifier for birds and certain animals, one of a pair, some utensils, vessels etc [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ, ㄓˇ) only; merely; just; but [CE-DICT-Traditional]
拖鞋
 • (tuō xié, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ) slippers [CE-DICT-Simplified]
 • (tuō xié, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ) slippers [CE-DICT-Traditional]
好像
 • (hǎo xiàng, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ) as if; to seem like [CE-DICT-Simplified]
 • (hǎo xiàng, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ) as if; to seem like [CE-DICT-Traditional]
某人
 • (mǒu rén, ㄇㄡˇ ㄖㄣˊ) someone; a certain person; some people; I (self-address after one's surname) [CE-DICT-Simplified]
 • (mǒu rén, ㄇㄡˇ ㄖㄣˊ) someone; a certain person; some people; I (self-address after one's surname) [CE-DICT-Traditional]
曾经
 • (céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ) once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause) [CE-DICT-Simplified]
 • (duǒ, ㄉㄨㄛˇ) avoid; get out of way; to hide; to go into hiding [CE-DICT-Simplified]
 • (duǒ, ㄉㄨㄛˇ) avoid; get out of way; to hide; to go into hiding [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
 • (guò, ㄍㄨㄛˋ) (experienced action marker); to cross; to go over; to pass (time); to celebrate (a holiday); to live; to get along; excessively; too-; surname Guo [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top