ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

里子

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -里子-, *里子*
Japanese-English: EDICT Dictionary
里子[さとご, satogo] (n) foster child; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wonder if you thought of how it could affect her and how it would negatively affect Uchi.[JA] 悠里子に対して それを考えなかったのかってことと ウッチーに対して悪いなって 思わなかったのかな? っていうのと All Screwed Up (2015)
But B/ackthorne realized that was exactly what Marikds husband was doing, bowing lo w, abjectly.[CN] 这让布莱克逊意识到 真里子的丈夫就是这样子的人 低身鞠躬... Shogun (1980)
Well, she can still ask about it if I make things vague.[JA] でも にごしたら それについても 悠里子も聞いてくるからさ All Screwed Up (2015)
I had a moment when I thought that Makocchan liked you.[JA] まこっちゃん 悠里子のこと好きなの? って 一瞬 思ってたの All Screwed Up (2015)
You said to Yuriko... that Uchi expressed... how he was tense with her.[JA] (美月)悠里子にさ (慎)うん (美月)"ウッチーが" "気使うって言ってたよ"って 言ったでしょ? All Screwed Up (2015)
I'm really not sure about him.[JA] (悠里子)うん 最近 本当に分かんない あの人 All Screwed Up (2015)
Please, Mariko-san.[CN] 拜托,真里子 Shogun (1980)
Dude, you gotta make 'em stop with the pistols. They making holes in the lining.[CN] 督德,你得让大伙把手枪卸了 它们把衣服里子都搞出洞了 Pocketful of Miracles (1961)
On whom do I war, Mariko-san?[CN] 我要和什么人战斗,真里子? Shogun (1980)
- Carl. Just put everything in the oven, Carl, on low.[CN] -把东西放炉里子里就行了 Rear Window (1954)
Marko .[CN] 真里子 你和安金一起 Shogun (1980)
To Yuriko?[JA] (慎)悠里子に? All Screwed Up (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
里子[さとご, satogo] Pflegekind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top