ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

邪険

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邪険-, *邪険*
Japanese-English: EDICT Dictionary
邪険[じゃけん, jaken] (adj-na,n) hard hearted; cruel; unkind [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please don't be cold!邪険にしないで下さいよ!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, even now, he still wants to shut me out.[JA] 今も 私を邪険 Ant-Man (2015)
And she floated down past all the other... abused, unwanted, inconvenient women.[JA] 利用され 邪険にされた 不憫な女性 Gone Girl (2014)
Don't hate. I helped design Veronica.[JA] 邪険にするな折角造ったんだ Avengers: Age of Ultron (2015)
So you're just being petty because you want to win.[JA] 勝ちたいと思うから 邪険になるんだよ あなたは私の味方だと思った The Master in the Slop (2014)
You shouldn't treat me this way, Jim.[JA] 私を邪険にすべきではない The Scarecrow (2015)
Be polite, but don't be a doormat.[JA] 礼儀正しく でも 邪険にされても黙ってはダメ Wingman (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top