Search result for

那女人貪戀的完美容貌 被自己所害 變成這般奇丑無比

(1 entries)
(1.4093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -那女人貪戀的完美容貌 被自己所害 變成這般奇丑無比-, *那女人貪戀的完美容貌 被自己所害 變成這般奇丑無比*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
that magnificent face that women lusted after, killed themselves over, reduced to a grotesque monstrosity.[CN] 那女人貪戀的完美容貌 被自己所害 變成這般奇丑無比 Flicker (2015)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()女人 (nǚ rén)貪戀 (tān liàn) (de)完美 (wán měi)容貌 (róng mào) (bèi)自己 (zì jǐ)所害 (suǒ hài) 變成 (biàn chéng)這般 (zhè bān)奇丑 (qí chǒu)無比 (wú bǐ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top