ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

那个光头和尚说得对

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -那个光头和尚说得对-, *那个光头和尚说得对*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The monk was right,[CN] 那个光头和尚说得对 Gingakei (1967)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

那个 (nà ge)光头 (guāng tóu)和尚 (hé shang)说得对 ()

 


  

 
那个
  • (nà ge, ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙) that one [CE-DICT-Simplified]
  • (nèi gè, ㄋㄟˋ ㄍㄜˋ) that one [CE-DICT-Simplified]
光头
  • (guāng tóu, ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ) bald headed person (disrespectful); having a score of zero in a game; to be skunked (game) [CE-DICT-Simplified]
和尚
  • (おしょう(和尚)(P);かしょう;わじょう) (n) (1) (おしょう only) (hon) preceptor or high priest (esp. in Zen or Pure Land Buddhism); (2) (かしょう only) (hon) preceptor or high priest (in Tendai or Kegon Buddhism); (3) (わじょう only) (hon) (usu. 和上) preceptor or high priest (in Shingon, Hosso, Ritsu or Shin Buddhism); (4) (See 法眼) second highest priestly rank in Buddhism; (5) (おしょう, かしょう only) monk (esp. the head monk of a temple); (6) master (of one's art, trade, etc.); (P) [EDICT]
  • (hé shang, ㄏㄜˊ ㄕㄤ˙) Buddhist monk [CE-DICT-Simplified]
  • (hé shang, ㄏㄜˊ ㄕㄤ˙) Buddhist monk [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top