ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

遠心分離機

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遠心分離機-, *遠心分離機*
Japanese-English: EDICT Dictionary
遠心分離機[えんしんぶんりき, enshinbunriki] (n) centrifuge; centrifugal machine [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only thing missing is a centrifuge. You have to see this.[JA] 唯一欠けてるものは遠心分離機 The Scientist (2013)
An industrial centrifuge.[JA] 遠心分離機 工業用遠心分離機 The Scientist (2013)
You may recall they were used to sabotage Iranian nuclear centrifuges.[JA] 使かわれた事を思い出すかもしれない イランの核遠心分離機を破壊する Dead Reckoning (2013)
Of the truck the thief used to steal the centrifuge.[JA] トラックの泥棒は 遠心分離機を盗む為に使った The Scientist (2013)
I think someone wants to make more of it.[JA] 遠心分離機と血液の大量供給 誰かがもっと作ろうとしてると思う The Scientist (2013)
It's a very expensive centrifuge.[JA] とても高価な遠心分離機 A Beautiful Day (2013)
I'll also need a spectroscope and a centrifuge.[JA] 分光器と遠心分離機も必要だ Midnight (2009)
I also remember... that he was trying to sell designs for a nuclear centrifuge to Hezbollah.[JA] 私も覚えてる... 彼がデザインを 売ろうとしてたから ヒズボラへの核遠心分離機のために Relevance (2013)
Your centrifuge is 20 years old.[JA] この遠心分離機は20年ものだな Midnight (2009)
And what exactly is a centrifuge?[JA] 遠心分離機とはつまり何だ? The Scientist (2013)
A centrifuge and a large supply of blood.[JA] 遠心分離機と血液の大量供給 Three Ghosts (2013)
Automated tissue microarrayer, blood gas analyzer, centrifuges.[JA] 組織分析器 血液ガス測定装置・遠心分離機 Novation (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top