ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

過敏

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -過敏-, *過敏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过敏[guò mǐn, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] to be allergic; allergy, #7,559 [Add to Longdo]
过敏性[guò mǐn xìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] hypersensitive; allergic reaction; anaphylaxis, #19,724 [Add to Longdo]
神经过敏[shén jīng guò mǐn, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] jumpy; nervous; oversensitive, #74,230 [Add to Longdo]
花粉过敏[huā fěn guò mǐn, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] hay fever [Add to Longdo]
过敏反应[guò mǐn fǎn yìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] an allergic reaction [Add to Longdo]
过敏性休克[guò mǐn xìng xiū kè, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, / ] anaphylactic shock [Add to Longdo]
过敏性反应[guò mǐn xìng fǎn yìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] allergic reaction; hypersensitive reaction; anaphylaxis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過敏[かびん, kabin] (adj-na,n) nervousness; oversensitivity; (P) [Add to Longdo]
過敏[かびんしょう, kabinshou] (n) hypersensitivity [Add to Longdo]
過敏性大腸症候群[かびんせいだいちょうしょうこうぐん, kabinseidaichoushoukougun] (n) irritable colon syndrome [Add to Longdo]
過敏性腸症候群[かびんせいちょうしょうこうぐん, kabinseichoushoukougun] (n) irritable bowel syndrome; IBS [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Japanese are too sensitive about feelings.日本人は感情に対してあまりにも過敏だ。
He is sensitive to criticism.彼は批判に神経過敏だ。
He is all nerves.彼は非常に神経過敏である。
She is all nervous.彼女はまったく神経過敏である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know I'm allergic to this shit, right?[CN] 你知道我對這玩意兒過敏吧? Homefront (2013)
Are you overly tired? Or experiencing increased sensitivity?[JA] <過労、または過敏になっていませんか? Equals (2015)
It's a type of hyper sensitivity.[JA] 過敏症と同じ The Locked Room (2014)
The intensity of your allergy is still undetermined.[CN] 你對藥劑的過敏程度 暫時還無法得知 Halo 4: Forward Unto Dawn (2012)
Yes, of course you are.[CN] 對 你過敏 Hotel Transylvania (2012)
I'm a bromatologist with acute hyperosmia.[JA] 私は急性嗅覚過敏症よ The Mystery in the Meat (2013)
That kind of arrogance is dangerous. They'd smell it on you.[JA] 自信過剰は危険よ 相手は過敏な嗅覚を The East (2013)
Yeah, I just thought maybe he was really skinny and jittery, and had like a little bit of a British accent, or something.[JA] ああ でも僕はガリガリで 神経過敏のイギリス訛りがあるようなやつ かもと思っていたんだ Daddy's Home (2015)
He's sensitive, okay.[JA] やつは神経過敏 The Amazing Spider-Man 2 (2014)
Klaus is allergic to dust? Mmm.[CN] Klaus對灰塵過敏? The New Deal (2012)
Are you always so touchy?[JA] あなたは常にそんなに過敏なの? Wild Card (2015)
I mean, I'm sure he's sensitive about people shoving needles and--[JA] 無理に針を薦めるなんて 過敏になる The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top