ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

運動神経

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -運動神経-, *運動神経*
Japanese-English: EDICT Dictionary
運動神経[うんどうしんけい, undoushinkei] (n,adj-no) motor nerves; reflexes [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Compared with his brother, he is a poor athlete.お兄さんと比べて、彼は運動神経が鈍い。
The boy has good reflexes.その少年は運動神経が発達している。
He has excellent reflexes.彼は運動神経が抜群だ。
Wha? Study, reflexes, all the parameters are MAX! You've even saved money until hitting the limit ... Amazing.うわっ?これ、勉強に運動神経、全てのパラメータがMAXじゃないか!おまけにお金もカンストするまで貯まってる・・・すげえ。
Looks, brains, reflexes, rich family and, for good measure, vice president of the student committee - in other words he's 'perfect'.容姿端麗、頭脳明晰、運動神経抜群、家は金持ちで、ついでに学生会の副会長をしてたりもする、いわゆるパーフェクトな奴だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you ask people to return to darkness, the days of lung cancer, breast cancer, motor neurone disease, they'll simply say no.[JA] 人に言わせれば 悪夢に戻る事 肺ガン 乳ガン 運動神経疾患の日々 簡単に "嫌だ" と言うでしょう Never Let Me Go (2010)
Well I have cat like reflexes accept for it[JA] 俺には 猫のような運動神経があるのさ Bad Teacher (2011)
Or someone with fine motor skills.[JA] それか運動神経の良い者 Second Truths (2013)
It affects your motor skills.[JA] 君の運動神経にも影響している The Name Game (2013)
- We did a brain scan. Involuntary motor functions are active, little else.[JA] 脳をスキャンすると 不随意運動神経は機能している Fastest Man Alive (2014)
I mean athletically speaking.[JA] 運動神経においてはね Spy (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top