ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

遊蕩児

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遊蕩児-, *遊蕩児*
Japanese-English: EDICT Dictionary
遊蕩児[ゆうとうじ, yuutouji] (n) debauched person [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

 


  

 
  • (yóu, ㄧㄡˊ) to walk; to tour; to roam; to travel; surname You [CE-DICT]
  • (dàng, ㄉㄤˋ) a pond; pool; wash; squander; sweep away; move; shake; dissolute [CE-DICT]
  • (こ) (n,n-suf) (1) child; (2) (also 仔) young (animal); (3) (also 娘) young woman; young geisha; (4) offshoot; (5) (See 元も子もない) interest; (6) (abbr) (See 子株・2) new shares; (7) (arch) bird egg; (n-suf) (8) (after a noun or -masu stem) -er (often of young women); (P) [EDICT]
  • (じ) (n-suf) child; (P) [EDICT]
  • (ér, ㄦˊ) Japanese variant of 兒|儿 [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top