ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

這跟你稍早提到的觀點一致

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -這跟你稍早提到的觀點一致-, *這跟你稍早提到的觀點一致*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-It's not science.[CN] 這跟你稍早提到的觀點一致 Malarkey! (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

這跟 稍早 提到 觀點 一致

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
稍早
 • (shāo zǎo, ㄕㄠ ㄗㄠˇ) a little early [CE-DICT-Simplified]
 • (shāo zǎo, ㄕㄠ ㄗㄠˇ) a little early [CE-DICT-Traditional]
提到
 • (tí dào, ㄊㄧˊ ㄉㄠˋ) to mention; to raise (a subject); to refer to [CE-DICT-Simplified]
 • (tí dào, ㄊㄧˊ ㄉㄠˋ) to mention; to raise (a subject); to refer to [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
觀點
 • (guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ) point of view; viewpoint; standpoint [CE-DICT-Traditional]
一致
 • (いっち) (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) [EDICT]
 • (yī zhì, ㄧ ㄓˋ) unanimous; identical (views or opinions) [CE-DICT-Simplified]
 • (yī zhì, ㄧ ㄓˋ) unanimous; identical (views or opinions) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top