ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

这阵子

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这阵子-, *这阵子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
这阵子[zhè zhèn zi, ㄓㄜˋ ㄓㄣˋ ㄗ˙, / ] now; at present; at this juncture [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't see you for a while.[CN] 我这阵子不能见你了 Mean Streets (1973)
He's very important these days.[CN] 这阵子当红 The Element of Crime (1984)
- Well, you know how hot it's been.[CN] 你都知道这阵子很热吧! In the Heat of the Night (1967)
What have I been so busy with?[CN] 我这阵子忙什么? Rumble Fish (1983)
This oughta take care of the help for a while. Split it up amongst them.[CN] 这阵子你要多费心帮忙了 这点钱你和他们分了吧 Pocketful of Miracles (1961)
Well, I don't know. Maybe you've been slack.[CN] 我不知道 或许你们这阵子都很偷懒 Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
What have you been so busy with?[CN] 你这阵子忙什么了? Rumble Fish (1983)
You seem out of sorts and absent minded, are you messing around too much?[CN] 古古怪怪的 你这阵子心神恍惚 是不是胡混多了? Yan gui fa kuang (1984)
His life with Maria Teresa, the barbecues, the chimarrão, the horse riding along the fields, all of which was tinted by an anxious mood this time around.[CN] 他与玛丽亚·特雷莎的生活, 烧烤,巴西茶, His life with Maria Teresa, the barbecues, the chimarrao, 沿着田野骑马, the horse riding along the fields, 所有这些都被这阵子的焦急情绪破坏了。 Jango (1984)
Well, I'm not gonna do anything for a while.[CN] 我这阵子什么都做看看 Vertigo (1958)
You don't have to worry for a while.[CN] 你这阵子不用担心了 Blood Simple (1984)
- Where you been?[CN] -这阵子你都在哪 ? The Cincinnati Kid (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top