Search result for

这货不错 有大象 狗熊 还有啮齿类动物

(1 entries)
(1.2327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这货不错 有大象 狗熊 还有啮齿类动物-, *这货不错 有大象 狗熊 还有啮齿类动物*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good item. Comes in elephants, bears, rodents.[CN] 这货不错 有大象 狗熊 还有啮齿类动物 Red John's Footsteps (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这货 (zhè huò)不错 (bù cuò) (yǒu)大象 (dà xiàng) 狗熊 (gǒu xióng) 还有 (hái yǒu)啮齿类动物 (niè chǐ lèi dòng wù)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top