Search result for

这样就能遇到艾瑞莎 威尔逊·皮克特,索罗门·伯克

(1 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这样就能遇到艾瑞莎 威尔逊·皮克特,索罗门·伯克-, *这样就能遇到艾瑞莎 威尔逊·皮克特,索罗门·伯克*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get to meet Aretha, Wilson Pickett, Solomon Burke."[CN] 这样就能遇到艾瑞莎 威尔逊·皮克特,索罗门·伯克 High Fidelity (2000)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这样 (zhè yàng) (jiù) (néng)遇到 (yù dào)艾瑞莎 (ài ruì shā) 威尔逊 (wēi ěr xùn)·皮克特 (pí kè tè)索罗门 (suǒ luó mén)·伯克 (bó kè)

 


  

 
这样
 • (zhè yàng, ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ) this (kind of, sort of); this way; such; like this; such [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
 • (のう) (n,n-suf) (1) talent; gift; function; (2) noh (theatre); (P) [EDICT]
 • (néng, ㄋㄥˊ) can; may; capable; energy; able; surname Neng [CE-DICT-Simplified]
 • (néng, ㄋㄥˊ) can; may; capable; energy; able; surname Neng [CE-DICT-Traditional]
遇到
 • (yù dào, ㄩˋ ㄉㄠˋ) to meet; to run into; to come across [CE-DICT-Simplified]
 • (yù dào, ㄩˋ ㄉㄠˋ) to meet; to run into; to come across [CE-DICT-Traditional]
威尔逊
 • (Wēi ěr xùn, ㄨㄟ ㄦˇ ㄒㄩㄣˋ) Wilson (person name) [CE-DICT-Simplified]
索罗门
 • (Suǒ luó mén, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ) Solomon (name); Solomon (Islands) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top