ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

这后面一页是整理外国人邮件的

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这后面一页是整理外国人邮件的-, *这后面一页是整理外国人邮件的*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This last page is on Hae-guk's emails.[CN] 这后面一页是整理外国人邮件的 Moss (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zhè)后面 (hòu mian)一页 () (shì)整理 (zhěng lǐ)外国人 (wài guó rén)邮件 (yóu jiàn) (de)

 


  

 
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT]
后面
 • (hòu mian, ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢ˙) rear; back; behind; later; afterwards [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
整理
 • (せいり) (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P) [EDICT]
 • (zhěng lǐ, ㄓㄥˇ ㄌㄧˇ) to arrange; to tidy up; to sort out; to straighten out; to list systematically; to collate (data, files); to pack (luggage) [CE-DICT]
外国人
 • (がいこくじん) ชาวต่างชาติ [LongdoJP]
 • (がいこくじん) (n) foreigner; (P) [EDICT]
 • (wài guó rén, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ) foreigner [CE-DICT]
邮件
 • (yóu jiàn, ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ) mail; post [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top