ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

身在西伯利亚的国民正处于灾难当中

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -身在西伯利亚的国民正处于灾难当中-, *身在西伯利亚的国民正处于灾难当中*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

身在 ()西伯利亚 (Xī bó lì yà) (de)国民 (guó mín) (zhēng)处于 (chǔ yú)灾难 (zāi nàn)当中 (dāng zhōng)

 


  

 
西伯利亚
 • (Xī bó lì yà, ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ) Siberia [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
国民
 • (こくみん) ประชาชน,ประชากร [LongdoJP]
 • (こくみん) (n) nation; nationality; people; citizen; (P) [EDICT]
 • (guó mín, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ) national [CE-DICT]
 • (しょう;じょう) (n,n-pref) (1) (See 従・じゅ) greater (of equal court ranks); upper; senior; (2) (しょう only) (See 長官・かみ) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief; (pref) (3) (しょう only) (before a number) exactly; precisely [EDICT]
 • (せい) (n,adj-no) (1) (logical) true; regular; (2) 10^40; (3) (abbr) (See 正本・せいほん) original; (4) {math} (See 負・ふ) positive; greater than zero; (P) [EDICT]
 • (まさ) (n,adj-na) (arch) (See 正に) exact; precise [EDICT]
 • (zhēng, ㄓㄥ) Chinese 1st month of year [CE-DICT]
 • (zhèng, ㄓㄥˋ) just (right); main; upright; straight; correct; positive; greater than zero; principle [CE-DICT]
处于
 • (chǔ yú, ㄔㄨˇ ㄩˊ) be (in some state, position, or condition) [CE-DICT]
灾难
 • (zāi nàn, ㄗㄞ ㄋㄢˋ) disaster; catastrophe [CE-DICT]
当中
 • (dāng zhōng, ㄉㄤ ㄓㄨㄥ) among; in the middle; in the center [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top