ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

起初,这整个地方都是 一整块坚固的石灰岩床 珊瑚礁的基座

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -起初,这整个地方都是 一整块坚固的石灰岩床 珊瑚礁的基座-, *起初,这整个地方都是 一整块坚固的石灰岩床 珊瑚礁的基座*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Originally, this whole area would have been one solid block of limestone, the base of a coral reef.[CN] 起初,这整个地方都是 一整块坚固的石灰岩床 珊瑚礁的基座 Caves (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

起初 整个 地方 一整块 坚固 石灰岩 珊瑚礁 基座

 


  

 
起初
 • (qǐ chū, ㄑㄧˇ ㄔㄨ) originally; at first; at the outset [CE-DICT-Simplified]
 • (qǐ chū, ㄑㄧˇ ㄔㄨ) originally; at first; at the outset [CE-DICT-Traditional]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Simplified]
整个
 • (zhěng gè, ㄓㄥˇ ㄍㄜˋ) whole; entire; total [CE-DICT-Simplified]
地方
 • (ちほう(P);じかた) (n,adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P) [EDICT]
 • (dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ) region; regional (away from the central administration) [CE-DICT-Simplified]
 • (dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙) area; place; space; room; territory; part; respect [CE-DICT-Simplified]
 • (dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ) region; regional (away from the central administration) [CE-DICT-Traditional]
 • (dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙) area; place; space; room; territory; part; respect [CE-DICT-Traditional]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT-Simplified]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT-Simplified]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT-Traditional]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
坚固
 • (jiān gù, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ) firm; firmly; hard; stable [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
石灰岩
 • (せっかいがん) (n) limestone [EDICT]
 • (shí huī yán, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄧㄢˊ) limestone [CE-DICT-Simplified]
 • (shí huī yán, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄧㄢˊ) limestone [CE-DICT-Traditional]
 • (とこ) (n) (1) bed; bedding; (2) sickbed; (3) (abbr) (See 床の間) alcove; (4) riverbed; (5) seedbed; (6) straw "core" of a tatami mat; (7) (See 床・ゆか・1) floor; (P) [EDICT]
 • (ゆか) (n) (1) floor; (2) stage (for the narrator and the shamisen player); (3) dining platform built across a river; (P) [EDICT]
 • (しょう) (ctr) counter for beds [EDICT]
 • (chuáng, ㄔㄨㄤˊ) bed; couch; classifier for beds [CE-DICT-Simplified]
 • (chuáng, ㄔㄨㄤˊ) bed; couch; classifier for beds [CE-DICT-Traditional]
珊瑚礁
 • (さんごしょう(珊瑚礁)(P);サンゴしょう(サンゴ礁)) (n) coral reef; (P) [EDICT]
 • (shān hú jiāo, ㄕㄢ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ) coral reef [CE-DICT-Simplified]
 • (shān hú jiāo, ㄕㄢ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ) coral reef [CE-DICT-Traditional]
基座
 • (jī zuò, ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ) underlay; foundation [CE-DICT-Simplified]
 • (jī zuò, ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ) underlay; foundation [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top