ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

走私货

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -走私货-, *走私货*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走私货[zǒu sī huò, ㄗㄡˇ ㄙ ㄏㄨㄛˋ, / ] smuggled goods [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why didn't you turn the seized goods over to investigations?[CN] 你为什么没有 把没收的走私货交回去做调查? Grandma Gangsters (2010)
Daring smugglers used to keep them up and down the trade routes.[CN] {\3cH937D2D\fs22}胆大的走私者通过这里走私货物{\fs18\3cH3E3E4B} Daring smugglers used to keep them up and down the trade routes. Mythica: A Quest for Heroes (2014)
I gotta get his client list and see what he's smuggling and where it's traveling, so keep him looking the other way![CN] 现在我要下载他的客户资料 找出他的走私货以及送货地点 - 所以你得帮我转移他视线 - 大眼镜蛇? The In-Laws (2003)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

走私货

 


  

 
走私货
  • (zǒu sī huò, ㄗㄡˇ ㄙ ㄏㄨㄛˋ) smuggled goods [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top