ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

購読料

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -購読料-, *購読料*
Japanese-English: EDICT Dictionary
購読料[こうどくりょう, koudokuryou] (n) subscription charge [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All subscriptions must be paid before the end of this year.予約購読料は今年末以前に全て払ってください。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
購読料[こうどくりょう, koudokuryou] Abonnementspreis [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

 


  

 
  • (gòu, ㄍㄡˋ) to buy; to purchase [CE-DICT-Traditional]
  • (dú, ㄉㄨˊ) Japanese variant of 讀|读 [CE-DICT-Simplified]
  • (dú, ㄉㄨˊ) Japanese variant of 讀|读 [CE-DICT-Traditional]
  • (りょう) (n,n-suf) material; charge; rate; fee; (P) [EDICT]
  • (liào, ㄌㄧㄠˋ) material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess [CE-DICT-Simplified]
  • (liào, ㄌㄧㄠˋ) material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top