ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谢赫

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谢赫-, *谢赫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢赫[Xiè Hè, ㄒㄧㄝˋ ㄏㄜˋ, / ] Xie He (479-502), portrait painter from Qi of Southern dynasties 南齊, #40,265 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we are being flown on the Sheikh's own airline.[CN] 乘谢赫的航班 Sex and the City 2 (2010)
I am a guest of Sheikh Khalid.[CN] 我是谢赫·哈里德的客人 Sex and the City 2 (2010)
Thank Sheik Mohammad.[CN] 感谢 谢赫·穆罕默德 {\b0\shad1\fs14\fn微软雅黑\3cH202020}Thank Sheik Mohammad. Van Wilder: Freshman Year (2009)
Scheherazade, the Arabian Nights.[CN] 谢赫拉莎德的一千零一夜 Bill Cunningham: New York (2010)
Samantha found herself in the middle of the Middle East... seated directly across from the film's producer, Sheikh Khalid.[CN] 发现她似乎置身中东 正好坐在电影制片人谢赫・哈立德的对面 Sex and the City 2 (2010)
Where are Cheikh and Mamadou?[CN] 谢赫和马马杜呢? Biutiful (2010)
We've set your meeting with Sheikh Khalid for the end of your trip... after you and your friends have experienced... the best of what Abu Dhabi has to offer.[CN] 我们把您与谢赫・哈立德的会面 安排在了旅程最后 在那之前 您和您的朋友将体验到 Sex and the City 2 (2010)
Sheik Mohammad is building an island outside of Dubai.[CN] 谢赫·穆罕默德 正在迪拜旁边建立一个小岛 {\b0\shad1\fs14\fn微软雅黑\3cH202020}Sheik Mohammad is building an island outside of Dubai. Van Wilder: Freshman Year (2009)
Salaam-walekum... I am Sheikh Mohammed Yunus Munir.[CN] 你好... 我是谢赫・穆罕默德・尤努斯・幕尼 Shootout at Wadala (2013)
- I told Sheikh I'd go on one condition:[CN] -我跟谢赫说我去是有条件的 Sex and the City 2 (2010)
The Sheikh collects old ships, and this is the price of his collection.[CN] 谢赫收藏旧船 这是他收藏品的标价 The Adventures of Tintin (2011)
Oh, that is one chic Sheikh.[CN] 谢赫可真行 Sex and the City 2 (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top