ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谢谢招待

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谢谢招待-, *谢谢招待*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you for the pleasant service.[CN] 谢谢招待 玩得很好 Tazza: The Hidden Card (2014)
Drink and drive.[CN] {\fnMicrosoft YaHei}谢谢招待 替我们向Randi转达歉意 Manchester by the Sea (2016)
Thanks for dinner.[CN] 谢谢招待 Suspect X (2008)
Yes. Thank you very much. Goodbye.[CN] 好,谢谢招待,再见 再见 De l'autre côté du lit (2008)
Thanks for having me and my irresponsible child over to your house.[CN] 谢谢招待我和这不懂事的孩子 Juno (2007)
It was a good meal.[CN] 真的很美味! 谢谢招待 Midsummer's Equation (2013)
Thank you.[CN] 是吗... 谢谢招待 Station to Heaven (1984)
Thanks for the food![CN] 谢谢招待! Brave Story (2006)
But I appreciate the drink.[CN] 谢谢招待 Killer Within (2012)
-Thank you.[CN] -谢谢招待 Bakêshon (2015)
-Thanks, Little Hikaru.[CN] 谢谢招待 Mr. Perfect in the City (2016)
Thank you. Now, if you'll excuse me.[CN] 谢谢招待 那我先走了 Suspect X (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top