ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谈到

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谈到-, *谈到*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谈到[tán dào, ㄊㄢˊ ㄉㄠˋ, / ] to refer to; to speak about; to talk about, #3,589 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tape cassette comes out of Afghanistan.[CN] 盒式磁带 谈到离开阿富汗。 Drop Dead Gorgeous (1999)
I'm sending you away my love as we talked about[CN] 我送你离开我的爱 当我们谈到 Warlock III: The End of Innocence (1999)
When I say it, I want it to be more than words.[CN] 谈到爱,不能随便说说 American Pie (1999)
You've yet to talk about women.[CN] 你还没谈到女人 The Thomas Crown Affair (1999)
We spoke on the phone[CN] 我们谈到在手机上 Warlock III: The End of Innocence (1999)
This is an important semester for me[CN] 我们谈到了这个 这是一个重要的学期为我 Warlock III: The End of Innocence (1999)
You never talk about extermination.[CN] 他们绝不会谈到"灭绝" Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leuchter, Jr. (1999)
Now, I can see what we were really talking about... is her and Ian, and she suckered me into absolving her.[CN] 现在我才明白,当时我们所谈到的 其实是关于她和伊恩的事 她诱骗我去为她的不忠开脱 High Fidelity (2000)
Listen, aren't you taking this alien thing a little too far?[CN] 听着,你不觉得你把这个 外星人的事谈到有点离谱? Muppets from Space (1999)
"In Too Deep" is the most moving pop song of the 1980s... about monogamy and commitment.[CN] 《心灵深处》是八十年代 谈到感情承诺的最佳流行曲 American Psycho (2000)
We talked in the car.[CN] 我们谈到在车上。 Drive Me Crazy (1999)
I'm just excited about taking over the world![CN] 一谈到统治世界我就来劲! South Park: Bigger, Longer & Uncut (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top