ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

说到唐寅这号人物啊 唐伯虎 [...] 字画 都比紫禁城还要值钱呢

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -说到唐寅这号人物啊 唐伯虎 [...] 字画 都比紫禁城还要值钱呢-, *说到唐寅这号人物啊 唐伯虎 [...] 字画 都比紫禁城还要值钱呢*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To give you some more context, it's said that Tang is more valuable than the Forbidden City.[CN] 说到唐寅这号人物啊 唐伯虎厉害到连他的字画 都比紫禁城还要值钱呢 Kundo: Age of the Rampant (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

唐寅 这号 人物 唐伯虎 厉害 字画 紫禁城 还要 值钱

 


  

 
 • (shuì, ㄕㄨㄟˋ) persuade (politically) [CE-DICT]
 • (shuō, ㄕㄨㄛ) to speak; to say; a theory (usually in compounds such as 日心说 heliocentric theory) [CE-DICT]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT]
唐寅
 • (Tāng Yín, ㄊㄤ ㄧㄣˊ) Tang Bohu 唐伯虎 or Tang Yin (1470-1523), Ming painter and poet, one of Four great southern talents of the Ming 江南四大才子 [CE-DICT]
人物
 • (じんぶつ) (n) character; personality; person; man; personage; talented man; (P) [EDICT]
 • (rén wù, ㄖㄣˊ ㄨˋ) a person; a character (in a play, novel etc); a protagonist [CE-DICT]
 • (ā, ) (interj.); ah [CE-DICT]
 • (á, ㄚˊ) an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress [CE-DICT]
 • (ǎ, ㄚˇ) (interj. for surprise) [CE-DICT]
 • (à, ㄚˋ) oh (interjection) [CE-DICT]
 • (a, ㄚ˙) (a modal particle showing affirmation, approval, or consent) [CE-DICT]
唐伯虎
 • (Táng Bó hǔ, ㄊㄤˊ ㄅㄛˊ ㄏㄨˇ) Tang Bohu or Tang Yin 唐寅 (1470-1523), Ming painter and poet, one of Four great southern talents of the Ming 江南四大才子 [CE-DICT]
厉害
 • (lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙) difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent [CE-DICT]
 • (lián, ㄌㄧㄢˊ) surname Lian; even; as; join; to link; successively [CE-DICT]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
字画
 • (じかく) (n) number of strokes in character; (P) [EDICT]
 • (zì huà, ㄗˋ ㄏㄨㄚˋ) the strokes of a character; calligraphy and painting [CE-DICT]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT]
 • (ころおい) (n) time; period; days [EDICT]
 • (ひ) (n,n-suf) (1) ratio; proportion; (2) match; equal; (3) (See 六義・1) explicit comparison (style of the Shi Jing); (4) (abbr) (See 比律賓) Philippines; (P) [EDICT]
 • (bǐ, ㄅㄧˇ) (particle used for comparison and "-er than"); to compare; to contrast; to gesture (with hands); ratio; abbr. for Belgium 比利時|比利时 [CE-DICT]
 • (bì, ㄅㄧˋ) associate with; be near [CE-DICT]
紫禁城
 • (Zǐ jìn chéng, ㄗˇ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ) the Forbidden City; the Imperial palace in Beijing; same as 故宮|故宫 [CE-DICT]
值钱
 • (zhí qián, ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ) valuable; costly; expensive [CE-DICT]
 • (ne, ㄋㄜ˙) (question particle for subjects already mentioned) [CE-DICT]
 • (ní, ㄋㄧˊ) woolen material [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top