ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

话语

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -话语-, *话语*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
话语[huà yǔ, ㄏㄨㄚˋ ㄩˇ, / ] words; speech; utterance; discourse, #6,208 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only with the sound of my own words, thank God.[CN] 感谢上帝 只爱过我自己的话语 Inherit the Wind (1960)
Hearken to the word! Hearken to the word![CN] 倾听上帝的话语 Inherit the Wind (1960)
- I never said that. Did I ever preach anything but God's word?[CN] 除了上帝的话语我有说其它的吗? Elmer Gantry (1960)
Tell me, what tone did the Colonel use?[CN] 请描述一下他们的说话语 The Paradine Case (1947)
You speak and I hear violins[CN] 你的话语 我听见小提琴 Romance on the High Seas (1948)
You're not leaving with that cynical remark?[CN] 你就带着这种愤世嫉俗的话语离开? Monsieur Verdoux (1947)
Lovely moments, tender words. He's lying.[CN] 美好的时光,温柔的话语 The Bad and the Beautiful (1952)
You may laugh at whatever I say to apologise to you. But I love you.[CN] 你可以嘲笑我对你道歉 的任何话语,可我爱你 Seduction (1929)
Each word coming from our lips cracked like a whip.[CN] 话语从我嘴中像鞭子一样抽出 Detour (1945)
- Not at Shara. It's pitchman's talk. What do you know about the background of our work?[CN] 那是宣传话语.你知道我们工作的背景吗? Elmer Gantry (1960)
Let me ram those words down his throat, Your Highness![CN] 殿下 让我将这些话语塞回他的喉咙里去 The Adventures of Robin Hood (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top