ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

记住我的地址 给我写信 索斯诺夫卡村

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -记住我的地址 给我写信 索斯诺夫卡村-, *记住我的地址 给我写信 索斯诺夫卡村*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To the village of Sosnovka.[CN] 记住我的地址 给我写信 索斯诺夫卡村 Ballad of a Soldier (1959)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

记住 (jì zhu) () (de)地址 (dì zhǐ) (gěi) ()写信 (xiě xìn) (Suǒ)斯诺 (Sī nuò)夫卡村 ()

 


  

 
记住
 • (jì zhu, ㄐㄧˋ ㄓㄨ˙) to remember [CE-DICT-Simplified]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
地址
 • (dì zhǐ, ㄉㄧˋ ㄓˇ) address [CE-DICT-Simplified]
 • (dì zhǐ, ㄉㄧˋ ㄓˇ) address [CE-DICT-Traditional]
 • (gěi, ㄍㄟˇ) to; for; for the benefit of; to give; to allow; to do sth (for sb); (passive particle) [CE-DICT-Simplified]
 • (jǐ, ㄐㄧˇ) to supply; provide [CE-DICT-Simplified]
写信
 • (xiě xìn, ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ) to write a letter [CE-DICT-Simplified]
 • (さく) (n) rope; cord [EDICT]
 • (Suǒ, ㄙㄨㄛˇ) surname Suo [CE-DICT-Simplified]
 • (suǒ, ㄙㄨㄛˇ) to search; to demand; to ask; to exact; large rope; isolated [CE-DICT-Simplified]
 • (Suǒ, ㄙㄨㄛˇ) surname Suo [CE-DICT-Traditional]
 • (suǒ, ㄙㄨㄛˇ) to search; to demand; to ask; to exact; large rope; isolated [CE-DICT-Traditional]
斯诺
 • (Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ) Snow (name); Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top