ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

让我们离开这龙虾陷阱 我们需要吹吹海风

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -让我们离开这龙虾陷阱 我们需要吹吹海风-, *让我们离开这龙虾陷阱 我们需要吹吹海风*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's get out of this lobster trap. We need salt air.[CN] 让我们离开这龙虾陷阱 我们需要吹吹海风 Dead Reckoning (1947)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(ràng)我们 (wǒ men)离开 (lí kāi) (zhè)龙虾 (lóng xiā)陷阱 (xiàn jǐng) 我们 (wǒ men)需要 (xū yào) (chuī) (chuī)海风 (hǎi fēng)

 


  

 
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT-Simplified]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
离开
 • (lí kāi, ㄌㄧˊ ㄎㄞ) to depart; to leave [CE-DICT-Simplified]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Simplified]
龙虾
 • (lóng xiā, ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ) lobster [CE-DICT-Simplified]
陷阱
 • (xiàn jǐng, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ) lit. a pit for trapping animals; a trap; a snare; a boobytrap [CE-DICT-Simplified]
 • (xiàn jǐng, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˇ) lit. a pit for trapping animals; a trap; a snare; a boobytrap [CE-DICT-Traditional]
需要
 • (じゅよう) (n) demand; request; (P) [EDICT]
 • (xū yào, ㄒㄩ ㄧㄠˋ) to need; to want; to demand; needs; to require [CE-DICT-Simplified]
 • (xū yào, ㄒㄩ ㄧㄠˋ) to need; to want; to demand; needs; to require [CE-DICT-Traditional]
 • (chuī, ㄔㄨㄟ) to blow; to play a wind instrument; to blast; to puff; to boast; to brag; to end in failure; to fall through [CE-DICT-Simplified]
 • (chuī, ㄔㄨㄟ) to blow; to play a wind instrument; to blast; to puff; to boast; to brag; to end in failure; to fall through [CE-DICT-Traditional]
海风
 • (hǎi fēng, ㄏㄞˇ ㄈㄥ) sea breeze; sea wind (i.e. from the sea) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top