ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

謝礼金

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -謝礼金-, *謝礼金*
Japanese-English: EDICT Dictionary
謝礼金[しゃれいきん, shareikin] (n) reward money; reward; honorarium [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I see you shared your share of the reward money very responsibly.[JA] - おい 今日は休みだ あなたが謝礼金の取り分を 責任を持って使ったのを知ってる Brick Mansions (2014)
During which time, the hospital and its administering physicians will be very well compensated for their efforts.[JA] その期間 病院には謝礼金 Dallas Buyers Club (2013)
In exchange... in regards to the gratuity for the surgery, please think of it as hush money, and promptly turn it over to us as soon as you receive it.[JA] その代わり... 。 手術の謝礼金に関しては→ Episode #1.2 (2012)
My promoter has kindly offered a $10,000 reward for anyone with verifiable information on Becky's whereabouts,[JA] 私の後援者が ベッキーに関する 有力情報の 提供者の方のため 1万ドルの謝礼金を 提供して下さいました 6 Bullets (2012)
She's after the VIP's gratuity.[JA] VIPの謝礼金目的だろう。 Episode #1.2 (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top