ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

請問你跟綿綿很熟吧

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -請問你跟綿綿很熟吧-, *請問你跟綿綿很熟吧*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you know Mien Mien?[CN] 請問你跟綿綿很熟吧 Diao nu (1978)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

請問 (qǐng wèn) () (gēn)綿綿 (mián mián) (hěn) (shú) ()

 


  

 
請問
 • (qǐng wèn, ㄑㄧㄥˇ ㄨㄣˋ) may I ask... [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (gēn, ㄍㄣ) heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [CE-DICT-Simplified]
 • (gēn, ㄍㄣ) heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [CE-DICT-Traditional]
綿綿
 • (めんめん) (adj-t,adv-to) unbroken; endless; continuous [EDICT]
 • (mián mián, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ) continuous; uninterrupted [CE-DICT-Traditional]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Simplified]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Traditional]
 • (つくづく(P);つくつく) (adj-na,adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P) [EDICT]
 • (shú, ㄕㄨˊ) cooked (of food); ripe (of fruit); mature (of seeds); familiar; skilled; done; colloquial pr. shou2 [CE-DICT-Simplified]
 • (shú, ㄕㄨˊ) cooked (of food); ripe (of fruit); mature (of seeds); familiar; skilled; done; colloquial pr. shou2 [CE-DICT-Traditional]
 • (bā, ㄅㄚ) (onomat.); dumb [CE-DICT-Simplified]
 • (ba, ㄅㄚ˙) (modal particle indicating polite suggestion); ...right?; ...OK? [CE-DICT-Simplified]
 • (bā, ㄅㄚ) (onomat.); dumb [CE-DICT-Traditional]
 • (ba, ㄅㄚ˙) (modal particle indicating polite suggestion); ...right?; ...OK? [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top