ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

角帽

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -角帽-, *角帽*
Japanese-English: EDICT Dictionary
角帽[かくぼう, kakubou] (n) (1) mortarboard; trencher; (2) (square) academic cap formerly word by Japanese university students [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cloche, dunce hat, death cap, coif, snood, barboosh, pugree, yarmulke, cockle hat, porkpie, tam o'shanter, billycock, bicorne, tricorne, bandeau, bongrace, fan-tail, night cap, Garibaldi, fez...[JA] クローシュ、ダンスハット、デスキャップ 頭巾、ヘアネット、ターバン... しわしわ帽子、パイハット、ベレー帽子 山高帽、二角帽、ヘアバンド... ボングレイス、ファンテイル ナイキャップ、フェズ帽... Alice in Wonderland (2010)
All I have on me is my Beretta.[CN] 我只有一顶四角帽 Simon Konianski (2009)
- Well they wear horned hats, and they're big.[CN] 他们... 他们戴着牛角帽 高大魁梧 Where the Wild Things Are (2009)
♪ never left, uh ♪[CN] 并宣布我们要戴上三角帽的法令 AND PUT FORTH THE DECREE THAT WE DON OUR TRICORN HATS. Buzzcuts & Beginnings (2015)
I prefer seeing Turkish turban in the city rather than the Latin cone.[JA] 枢機卿の四角帽を見るくらいなら、 トルコ人のターバンを見るほうがましだ Conquest 1453 (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top