ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

見返す

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -見返す-, *見返す*
Japanese-English: EDICT Dictionary
見返す[みかえす, mikaesu] (v5s,vt) to look (stare) back at; to triumph over; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, maybe "showing him" wasn't the right way to put it.[JA] そうね 見返すっていうのは 違うかもしれない Nakama? Soretomo jibun? (2015)
I'll get famous and show everyone they were wrong.[JA] 有名になって いろんな人 見返す Shitagi gyoukai e youkoso (2015)
Does good triumph over evil, does the hero rescue the girl?[JA] 悪を見返す善の勝利か 主人公は少女を救うのか? Resurrection (2014)
Just like you did. Including you, sir.[JA] あなたも見返す Chapter 9 (2013)
I look back over my shoulder.[JA] 振り向きざまに見返す The Interview (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
見返す[みかえす, mikaesu] sich_umsehen, zurueckblicken, ueber_jemanden_triumphieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top