ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蜜枣

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蜜枣-, *蜜枣*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜜枣[mì zǎo, ㄇㄧˋ ㄗㄠˇ, / ] dates; jujube, #49,490 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's Dried jujube cooked with monk's fruit and pork. .[CN] 就是蜜枣罗汉果煲不见天 All's Well, Ends Well 2009 (2009)
No candied dates...[CN] 不要蜜枣... City Under Siege (2010)
Which means if I overdo it, I'll be holed up in the bathroom vomiting my guts out, while everybody else is watching football.[CN] 烤培根裹棕蜜枣 Pilgrim Rick (2016)
If you like sweet, you can add 2 candied dates...[CN] 要甜一点的,加上两颗蜜枣... City Under Siege (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top