ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蚱蜢幼虫,蚊子的卵, 炸甲 [...] 招牌菜: gusanos。

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蚱蜢幼虫,蚊子的卵, 炸甲 [...] 招牌菜: gusanos。-, *蚱蜢幼虫,蚊子的卵, 炸甲 [...] 招牌菜: gusanos。*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

蚱蜢 (zhà měng)幼虫 (yòu chóng)蚊子 (wén zi) (de) (luǎn) (zhá)甲虫 (jiǎ chóng)以及 (yǐ jí)大厨 () (de)特色 (tè sè)招牌菜 ()Gusanos ()

 


  

 
蚱蜢
 • (zhà měng, ㄓㄚˋ ㄇㄥˇ) grasshopper [CE-DICT-Simplified]
 • (zhà měng, ㄓㄚˋ ㄇㄥˇ) grasshopper [CE-DICT-Traditional]
幼虫
 • (ようちゅう) (n,adj-no) larva; chrysalis; (P) [EDICT]
 • (yòu chóng, ㄧㄡˋ ㄔㄨㄥˊ) larva [CE-DICT-Simplified]
蚊子
 • (wén zi, ㄨㄣˊ ㄗ˙) mosquito [CE-DICT-Simplified]
 • (wén zi, ㄨㄣˊ ㄗ˙) mosquito [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (らん) (n) ovum [EDICT]
 • (たまご) (n) (1) (卵 only) eggs; egg; spawn; roe; (2) hen egg; (3) (卵 only) (an expert) in the making; (P) [EDICT]
 • (かい;かいご(卵)) (n) (arch) egg; eggshell [EDICT]
 • (luǎn, ㄌㄨㄢˇ) egg; ovum; spawn [CE-DICT-Simplified]
 • (luǎn, ㄌㄨㄢˇ) egg; ovum; spawn [CE-DICT-Traditional]
 • (zhá, ㄓㄚˊ) to deep fry [CE-DICT-Simplified]
 • (zhà, ㄓㄚˋ) explode [CE-DICT-Simplified]
 • (zhá, ㄓㄚˊ) to deep fry [CE-DICT-Traditional]
 • (zhà, ㄓㄚˋ) explode [CE-DICT-Traditional]
甲虫
 • (こうちゅう) (n) beetle [EDICT]
 • (かぶとむし(甲虫;兜虫);カブトむし(カブト虫);カブトムシ) (n) (uk) rhinoceros beetle (esp. the Japanese rhinoceros beetle, Trypoxylus dichotomus) [EDICT]
 • (jiǎ chóng, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄥˊ) beetle [CE-DICT-Simplified]
以及
 • (yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ) as well as; too; and [CE-DICT-Simplified]
 • (yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ) as well as; too; and [CE-DICT-Traditional]
特色
 • (とくしょく) (n) (1) characteristic; feature; idiosyncrasy; personal colour; (2) spot color (in printing); (P) [EDICT]
 • (tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ) characteristic; distinguishing feature or quality [CE-DICT-Simplified]
 • (tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ) characteristic; distinguishing feature or quality [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top