ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蒼天

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蒼天-, *蒼天*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍天[cāng tiān, ㄘㄤ ㄊㄧㄢ, / ] firmament, #21,703 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒼天[そうてん, souten] (n) blue sky; azure sky [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, God![CN] 啊 蒼天! Accidents Happen (2009)
Thank God.[CN] - 對 感謝蒼天 Rabid (2014)
As God is our witness, Baron, these men have nothing to hide.[CN] 蒼天作證,男爵,這些人光明正大 Ironclad (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top