ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -莲-, *莲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[莲, lián, ㄌㄧㄢˊ] lotus, water lily; paradise
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  连 (lián ㄌㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] flower,  Rank: 1,837

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] lotus, #5,773 [Add to Longdo]
[lián huā, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ, / ] lotus flower; water-lily; Lotus (used in company names); Lianhua county in Pingxiang 萍鄉|萍乡, Jiangxi, #11,221 [Add to Longdo]
[liú lián, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] durian (esp. Durio zibethinus); durian fruit; also written 榴槤|榴梿, #18,532 [Add to Longdo]
[lián zǐ, ㄌㄧㄢˊ ㄗˇ, / ] lotus seed, #20,251 [Add to Longdo]
[xuě lián, ㄒㄩㄝˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] snow lotus herb; Saussurea involucrata, #31,019 [Add to Longdo]
[bái lián, ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] white lotus (flower); White Lotus society; same as 白蓮教|白教, #33,074 [Add to Longdo]
潘金[Pān Jīn lián, ㄆㄢ ㄐㄧㄣ ㄌㄧㄢˊ, / ] Pan Jinlian (name lit. Golden Lotus), heroine of Ming dynasty vernacular novel Jinpingmei or the Golden Lotus 金瓶梅, #37,092 [Add to Longdo]
林忆[Lín Yì lián, ㄌㄧㄣˊ ㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Sandy Lam, #43,357 [Add to Longdo]
[Huā lián, ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄢˊ, / ] Hualien city on the east coast of Taiwan, #50,422 [Add to Longdo]
[Bái lián jiào, ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] White Lotus society, #57,879 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to prove they had been somewhere, anyplace but where they were.[CN] 我是华 Gone with the Wind (1939)
I'm a Confederate like everybody else, that's all.[CN] 我叫贝莉华,名字是没关系的 Gone with the Wind (1939)
Tara's probably been burned to the ground. The woods are full of stragglers from both armies.[CN] 如果我进华小姐房间 Gone with the Wind (1939)
I did lie to you when I said everything was all right.[CN] 请转告,贝莉华来了 Gone with the Wind (1939)
Hi, cymbaline![CN] 早上好,丝宝 你知道吗 The Whole Town's Talking (1935)
Any of you beauties know where I can steal a horse for a good cause?[CN] 为何这么吵? 我有话要转告毕拿队长,华小姐 Gone with the Wind (1939)
One of them's been annoying me for weeks. Yes. Sends me verses.[CN] 给我写情书,称我为丝宝 The Whole Town's Talking (1935)
You'd better come upstairs. I'll see what I can do.[CN] 他在楼上,贝莉华的宴会中 Gone with the Wind (1939)
Cathleen, who's that?[CN] 嘉芙,那位是谁? Gone with the Wind (1939)
So I took them to Belle's.[CN] 华小姐,请进来好吗? Gone with the Wind (1939)
He's off at school. I ain't seen him since he was little.[CN] 晚安,华小姐 Gone with the Wind (1939)
But you had to wait till now, now when Melly's dying... to show me that I could never mean any more to you than... than this Watling woman does to Rhett.[CN] 华在韦心中的地位 而我一直爱著根本不存在的东西 然而 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top