ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

莫林

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -莫林-, *莫林*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about Maureen?[CN] 为什么不去找莫林? Earthquake (1974)
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos,[CN] 大概因为有先进的美国教法 他们再不与世隔绝 我们成功与莫林保人沟通 Airplane! (1980)
Yermolinksy.[CN] 耶莫林克西 Children of the Revolution (1996)
Yeah, I know about Cumberland and Schreiber and a lot of others.[CN] 我还知道卡莫林和其他的人 Red River (1948)
This is Paco Molinas.[CN] 他叫帕克·莫林纳斯 The Big Gundown (1966)
And your parents, they are still in Moline?[CN] 你的父母呢? 他们还在莫林? A Walk in the Clouds (1995)
Rosa, Maureen is too flat-chested.[CN] 罗莎,莫林是太平公主. Earthquake (1974)
Moline. Moline, Illinois..[CN] 莫林 伊利洛伊州的莫林 A Walk in the Clouds (1995)
We were assigned to an isolated tribe, the Molombos.[CN] 我们被派往接触偏远部族 莫林保人 Airplane! (1980)
- Sorry, Miss Crumly. - Tell me what's the matter.[CN] 抱歉,克莫林小姐 什么一回事? 3 Godfathers (1948)
Maureen.[CN] 莫林 Get Smart (2008)
Shh! Maureen![CN] 莫林! Washington Square (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top