ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

色荒

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -色荒-, *色荒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色荒[sè huāng, ㄙㄜˋ ㄏㄨㄤ, ] wallowing in lust [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You misapprehend me. Benjamin is missing from Blackmoore.[CN] 你没明白我的意思 本杰明在黑色荒野失踪了 The Wolfman (2010)
Well, he's a stranger here in Blackmoore, Miss Conliffe, and that makes him very dangerous.[CN] 他在黑色荒野是个生面孔 理所当然就是危险的人了 The Wolfman (2010)
This morning I heard a song all the way from Qarth beyond the Red Waste.[CN] 今早我听到一首歌 从红色荒原那边的魁尔斯传来的 The Prince of Winterfell (2012)
I led my people out of the Red Waste and into the slaughterhouse.[CN] 我带领我的子民走出红色荒原 却走进了屠宰场 A Man Without Honor (2012)
Some nonsense about the Devil being at Blackmoore.[CN] 胡说,什么黑色荒野有魔鬼 The Wolfman (2010)
It's easy to forget that one month ago, this land was a barren, white desert.[CN] 很容易忘记仅仅一个月前 这片土地还是贫瘠的白色荒 Spring (2011)
But, yes, Khaleesi, everything ends, even the red waste.[CN] 但是,卡丽熙,有的 万物皆有尽头. 即便是这红色荒 The North Remembers (2012)
Bend the knee and swear loyalty to my son... and we shall allow you to live out your days in the gray waste you call home.[CN] 跪下向我儿子宣誓效忠 我们准你安享晚年于那灰色荒原 你称之为家的地方 You Win or You Die (2011)
My father and my brother, they live near Blackmoore.[CN] 我父亲和我弟弟 住在黑色荒野附近 The Wolfman (2010)
And, Ben, you understand, had come to tell me that he was quite resolute in his decision to leave Talbot Hall for good and to take Gwen away from me.[CN] 后来,本杰明对我说 他想永远离开黑色荒野 带格温远走高飞 The Wolfman (2010)
For prolonging your stay here at Blackmoore with us during this difficult time.[CN] 谢谢你在这个困难时期 留在黑色荒野和我们在一起 The Wolfman (2010)
I was a moment ago telling my son that the telegraph system does reach us here in Lonely old Blackmoore.[CN] 我刚才告诉我儿子 古老偏远的黑色荒野还不通电报 The Wolfman (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top