ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

自責の念

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -自責の念-, *自責の念*
Japanese-English: EDICT Dictionary
自責の念[じせきのねん, jisekinonen] (exp) guilty conscience; feelings of remorse; Agenbite of Inwit (book name) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This death is on that man's conscience, not mine![JA] この死は此奴の自責の念 Heist (2015)
Have you no remorse?[JA] 自責の念はないのか? Excision (2012)
Where the unrepentant are sent upon their death.[JA] 自責の念の無い者達が 送り込まれる場所 Unholy Alliance (2011)
And so I woke up the next morning, hung-over, ashamed of myself, and not realising it was the day that would change my life forever.[JA] 翌朝 目が覚めた 二日酔いと自責の念で そして その日が僕の人生を About Time (2013)
God, imagine the guilt. The regret.[JA] 後悔 自責の念 どれほどのものか Penguins of Madagascar (2014)
You feel responsible ... maybe you pushed her too hard.[JA] あなたは自責の念を感じていると思います・・・ 彼女を厳しく指導しすぎた過去に対して。 Eye Spy (2013)
If the dream does its job, they wakes trapped in flush-bunkun remorse.[JA] 夢がうまく働いたら 彼らは自責の念に 閉じ込められ目覚める The BFG (2016)
And when I'm finished, you'll be responsible for the death of every friend you have on facebook.[JA] 退屈な教師までも 終わったとき 自責の念に駆られる 全ての友達 フェイスブックも Abduction (2011)
Sin. Remorse.[JA] 罪悪感、罪業、自責の念 Mr. Sandman (2013)
A sensitive soul who now feels deep remorse for having spoken so harshly.[JA] この手紙を書いたのは 繊細な心の持ち主で きついことを書いてしまったと 今は 自責の念に駆られているだろうね Something Rotten in Redmund (2012)
We don't always need the law be-cause we have our guilt and our conscience..[JA] 法が必ずしも 重要とは限らないわ 自責の念や 良心があれば Kill for Me (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top