ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

肺腑

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肺腑-, *肺腑*
Japanese-English: EDICT Dictionary
肺腑[はいふ, haifu] (n) lungs; bottom of one's heart; vital point [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want an interview.[CN] 我想要一個採訪,一個深入肺腑的對話 I want an interview. ABBA: The Movie (1977)
Her piercing words sunk deep in his heart.[CN] 白丝的话句句如出肺腑 Taki no shiraito (1933)
I'd say to you[CN] 我的肺腑之言 Singin' in the Rain (1952)
I spoke freely.[CN] 我完全是我的肺腑之言 Europe '51 (1952)
It's funny. All the things one wanted to say to one's brother... when it's all too late.[CN] 真奇怪,人总是要到无法弥补的时候 才会想跟弟弟说肺腑之言 Diamonds Are Forever (1971)
Is Mr. Drummond saying that this expression of an honest emotion will in any way influence the court's impartial administration of the law?[CN] 德鲁蒙德先生是不是在说 这种发自肺腑的表达 会在某种程度上影响 法律对于法律执行的公正性 Inherit the Wind (1960)
-And I have friends. -I love you, Max. I really mean it.[CN] 而我有一大堆朋友 马克斯,我爱你,这是我的肺腑之言 All About Eve (1950)
An honest heart still beats beneath.[CN] 它依然是肺腑之言 Design for Living (1933)
An exclusive, gut-level... dialogue.[CN] 獨家的,深入肺腑的談話,懂了沒? An exclusive, gut -level... ABBA: The Movie (1977)
Well, that's really touching. I'm overwhelmed.[CN] 真是感人肺腑 我被你的诚心给淹没了 Separate Tables (1958)
He's the best man for that sob-sister stuff.[CN] 别这么有诗意了 叫史威尼来做,他最擅长撰写感人肺腑的东西 His Girl Friday (1940)
No, don't tell me I mustn't be.[CN] 是的 是的 我说的都是肺腑之言 Les Cousins (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top