ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

而应该为我感到遗憾,因为我 [...] 虫 是堕落文明结出的烂果子

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -而应该为我感到遗憾,因为我 [...] 虫 是堕落文明结出的烂果子-, *而应该为我感到遗憾,因为我 [...] 虫 是堕落文明结出的烂果子*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I should be pitied because I was a typical bourgeois parasite... and the rotten fruit of a corrupt civilization.[CN] 而应该为我感到遗憾,因为我是一个 典型的中产阶级寄生虫 是堕落文明结出的烂果子 One, Two, Three (1961)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

应该 感到遗憾 因为 一个 典型 中产阶级 寄生虫 堕落 文明 结出 果子

 


  

 
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Simplified]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Traditional]
应该
 • (yīng gāi, ㄧㄥ ㄍㄞ) ought to; should; must [CE-DICT-Simplified]
 • (wéi, ㄨㄟˊ) as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do [CE-DICT-Simplified]
 • (wèi, ㄨㄟˋ) because of; for; to [CE-DICT-Simplified]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
因为
 • (yīn wèi, ㄧㄣ ㄨㄟˋ) because; owing to; on account of [CE-DICT-Simplified]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
典型
 • (てんけい) (n,adj-no) type; pattern; model; epitome; exemplar; archetypal; representative; (P) [EDICT]
 • (diǎn xíng, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ) typical [CE-DICT-Simplified]
 • (diǎn xíng, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ) typical [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
中产阶级
 • (zhōng chǎn jiē jí, ㄓㄨㄥ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ) middle class [CE-DICT-Simplified]
寄生虫
 • (きせいちゅう) (n) parasite; (P) [EDICT]
 • (jì shēng chóng, ㄐㄧˋ ㄕㄥ ㄔㄨㄥˊ) parasite; drone [CE-DICT-Simplified]
堕落
 • (だらく) (n,vs) depravity; corruption; degradation; (P) [EDICT]
 • (duò luò, ㄉㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ) to morally degenerate; to become depraved; a fall from grace; a fall into sin or depravity [CE-DICT-Simplified]
文明
 • (ぶんめい) (n) (1) civilization; civilisation; culture; (2) Bummei era (1469.4.28-1487.7.20); (P) [EDICT]
 • (wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ) civilized; civilization; culture [CE-DICT-Simplified]
 • (wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ) civilized; civilization; culture [CE-DICT-Traditional]
结出
 • (jié chū, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄨ) bear (fruit) [CE-DICT-Simplified]
 • (làn, ㄌㄢˋ) soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly [CE-DICT-Simplified]
果子
 • (guǒ zi, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙) fruit [CE-DICT-Simplified]
 • (guǒ zi, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙) fruit [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top