ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

考えを文章にまとめる*考えを文章に纏める

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -考えを文章にまとめる*考えを文章に纏める-, *考えを文章にまとめる*考えを文章に纏める*
Japanese-English: EDICT Dictionary
考えを文章にまとめる;考えを文章に纏める[かんがえをぶんしょうにまとめる, kangaewobunshounimatomeru] (exp,v1) to put one's ideas in writing [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

考え文章まとめる*考え文章纏める

 


  

 
考え
 • (かんがえ) (n) thinking; thought; ideas; intention; (P) [EDICT]
 • () (prt) (arch) (See を) marks object of action, etc. (also adds emphasis) [EDICT]
文章
 • (ぶんしょう) (n) (1) {ling} sentence; article; composition; (2) (writing) style; (P) [EDICT]
 • (wén zhāng, ㄨㄣˊ ㄓㄤ) article; essay [CE-DICT-Simplified]
 • (wén zhāng, ㄨㄣˊ ㄓㄤ) article; essay [CE-DICT-Traditional]
 • (二) สอง [LongdoJP]
 • () (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P) [EDICT]
 • () (prt) (See に,は) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • () (exp) also; too; not ... either; as well; even [EDICT]
 • () (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • (荷) (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P) [EDICT]
 • (似) (suf) takes after (his mother) [EDICT]
 • (丹) (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P) [EDICT]
 • (土) (n) (arch) soil (esp. reddish soil) [EDICT]
 • (尼) (n,n-suf) (abbr) (See 比丘尼) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [EDICT]
 • (弐) (num) two (used in legal documents) [EDICT]
まとめる
 • (纏める) (v1,vt) (1) to collect; to put (it all) together; to integrate; to consolidate; to unify; (2) to summarize; to aggregate; (3) to bring to a conclusion; to finalize; to settle; to put in order; (4) to establish; to decide; (P) [EDICT]
纏める
 • (まとめる) (v1,vt) (1) to collect; to put (it all) together; to integrate; to consolidate; to unify; (2) to summarize; to aggregate; (3) to bring to a conclusion; to finalize; to settle; to put in order; (4) to establish; to decide; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top