ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

约翰

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -约翰-, *约翰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约翰[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] John (name); Johan (name); Johann (name), #12,799 [Add to Longdo]
约翰[Yuē hàn xùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Johnson or Johnston (name), #13,062 [Add to Longdo]
约翰内斯堡[Yuē hàn nèi sī bǎo, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄋㄟˋ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Johannesburg (city in South Africa), #37,495 [Add to Longdo]
约翰[Shèng Yuē hàn, ㄕㄥˋ ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] Saint John, #90,679 [Add to Longdo]
约翰斯顿[Yuē hàn sī dùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, / ] Johnston, Johnson, Johnstone etc, name, #98,443 [Add to Longdo]
约翰[Shèng Yuē hàn sī, ㄕㄥˋ ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄙ, / ] St John's, capital of Labrador and Newfoundland province, Canada, #576,271 [Add to Longdo]
施洗约翰[shī xǐ yuē hàn, ㄕ ㄒㄧˇ ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] John the Baptist [Add to Longdo]
施洗者约翰[Shī xǐ zhě Yuē hàn, ㄕ ㄒㄧˇ ㄓㄜˇ ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] John the Baptist [Add to Longdo]
约翰[bàng Yuē hàn, ㄅㄤˋ ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] Papa John's (a pizza chain) [Add to Longdo]
约翰・本仁[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Ben3 ren2, / ] John Bunyan (1628-1688), English puritan writer, author of Pilgrim's Progress 天路歷程|天路历程 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doing a lobster run.[CN] 约翰和曼塔希乘船出去了 Lion (2016)
Hey, man, what are you doing with my car?[CN] 那是约翰尼的车 The Nice Guys (2016)
This...[CN] 你看这个 这是约翰 这是苏 Lion (2016)
Uh-huh.[CN] 那么,这个新出演的约翰·博伊 The Nice Guys (2016)
By now he's heard of you.[CN] 你听说过约翰·博伊吗 The Nice Guys (2016)
- Hello mate![CN] -他是约翰 Lion (2016)
- Bruno Mars or something.[CN] Dominick的会是 接下来的鲍勃・迪伦 或约翰・梅尔。 The Escort (2016)
He's on The Waltons.[CN] - 约翰·博伊是谁? The Nice Guys (2016)
Did you actually witness him getting into the elevator?[CN] - 约翰什么的 The Nice Guys (2016)
What do you mean, he mentioned?[CN] 约翰·博伊,蓝脸提到过的 The Nice Guys (2016)
Six, seven, eight...[CN] 约翰·博伊... The Nice Guys (2016)
Hello there.[CN] 你好 我是约翰 这位是苏 Lion (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top