ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

緊急なんです

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -緊急なんです-, *緊急なんです*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's really important that I speak with him.[JA] 緊急なんです Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)
This is an emergency![JA] -ドアを開けて! 緊急なんです Day 7: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2009)
It's urgent.[JA] 緊急なんです Imminent Risk (2017)
I have an emergency. Can you help me?[JA] 緊急なんです 協力してくれますか? Our Man in Damascus (2015)
Right now, it's an emergency.[JA] 〈緊急なんです Episode #1.5 (2016)
It's an emergency![JA] 緊急なんです Halloween II (1981)
Hello, I have an emergency in here.[JA] こんにちは、緊急なんです Bad Blood (2007)
No appointment. it's an emergency.[JA] 予約じゃないんです 緊急なんです Earthlings Welcome Here (2008)
That's my dad. It's an emergency. He's gotta be on this flight.[JA] 私の父で 緊急なんです この便に乗らないと Sully (2016)
I'm sorry, sir, I wouldn't bother you if it weren't absolutely essential[JA] すみません 緊急なんです Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I have an emergency.[JA] 緊急なんです Our Man in Damascus (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top