ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

絶対零度

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -絶対零度-, *絶対零度*
Japanese-English: EDICT Dictionary
絶対零度[ぜったいれいど, zettaireido] (n) absolute zero [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Absolute zero.[JA] 絶対零度 Going Rogue (2014)
The kind of fracturing that would occur if the surface reached absolute zero.[JA] 表面が絶対零度に達した場合、 そういう破砕は起こる。 Red Faced (2015)
Especially those reaching absolute zero, Like captain cold's gun.[JA] 絶対零度に達する 冷凍銃に対抗するためです Revenge of the Rogues (2015)
The chamber is cooled to within a few degrees of absolute zero.[JA] 薬室は2. 3度以内に冷却される 絶対零度 Root Path (2014)
Surface temp in current position is holding at absolute zero.[JA] 現在地の表面温度は ほぼ絶対零度です Europa Report (2013)
I designed a compact cryo engine to achieve absolute zero.[JA] 絶対零度を成し遂げるために あの銃を設計した Going Rogue (2014)
And while the cold gun achieves absolute zero,[JA] 冷凍銃は絶対零度 Revenge of the Rogues (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top