ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

結合システム

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -結合システム-, *結合システム*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 結合システム มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *結合システム*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
結合システム[けつごうシステム, ketsugou shisutemu] (n) {comp} coupled system [Add to Longdo]
結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] (n) {comp} loosely coupled system [Add to Longdo]
結合システム[みつけつごうシステム, mitsuketsugou shisutemu] (n) {comp} tightly coupled system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
結合システム[けつごうシステム, ketsugou shisutemu] coupled system [Add to Longdo]
結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] loosely coupled system [Add to Longdo]
結合システム[みつけつごうシステム, mitsuketsugou shisutemu] tightly coupled system [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top